Adresas: 
Brolių g. 18, Vilnius
Tel.: 5-213 3812

Internetinė svetainė: 
http://www.darzeliai.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Įstaigos pedagogai dirba pagal lopšelio-darželio ,,Pabiručiai‘‘ vaikų ugdymo programa ,,Džiaukis vaikyste‘‘ integruoja sveikos ir saugios gyvensenos programos elementus. Priešmokyklinės grupės pagal ,,priešmokyklinio ugdymo programą ‘‘.

Dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie savo darbe vadovaujasi bendraisiais humaniškumo, demokratiškumo ir atsinaujinimo principais. Ugdo vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius suteikdami veiklos pasirinkimo laisvę pagal individualias galimybės.
Nuo 2004 m. dalyvaujame tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai‘‘.

 

Sveika ir saugi gyvensena (pagrindinis projektas)

 

Ugdytiniams bus sudarytos visos gyvenimo sąlygos: fiziniam, protiniam, dvasiniam, socialiniam vystimuisi.
 Įgys pagrindinius saugios ir sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius.
1. Saugoti ir stiprinti fizinę, dvasinę ir psichologinę vaiko sveikatą.
2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas.
3. Saugaus eismo įgūdžių ugdymas.
4. Sveikos ir saugios gyvensenos projekto įgyvendinimas.

 

Lopšelio-darželio ,,Pabiručiai‘‘ sukurtos programos principai, tikslas, uždaviniai, ugdymo kryptys orientuotos į vaikų poreikius, jų tenkinimą:

 

Vaikas jaučiasi gerai, kai yra mylimas, saugus, jaučia dėmesį ir paramą, kai jos labai jam reikia. Taikus bendravimo ir bendradarbiavimo klimatas, gera emocinė atmosfera bei palanki socialinė aplinka.
1. Saugios ir sveikos aplinkos sukūrimas;
2. Bendravimas su bendraamžiais;
3. Socialinių įgūdžių lavinimas;
4. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
5. Specialių poreikių vaikų ugdymas (logopedo paslaugos) ;
6. Kompetencijų ugdymas, atsižvelgiant į individualius vaiko ypatumus;

Programos tikslas įtvirtinti sveiką ir saugią gyvenseną, paruošti mokyklai psichiškai , fiziškai ir socialiai išsivysčiusį vaiką.